Вы сейчас просматриваете Заява про наміри

Заява про наміри

Заява про наміри.

Об’єкт: «Будівництво опалювальної установки потужністю 300 кВт,

з встановленням теплогенератора RAU -2-331М, на опалюванні

соломою за адресою: вул.Першотравнева, буд.38а,с.Новоконстянтинівка

Приазовського району Запорізької області.»

1. Інвестор (замовник): ТОВ «АГРОТІС ПЛЮС»

2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): с. Новокостянтинівка, вул. Першотравнева, 38а

3. Характеристика діяльності (об’єкта): будівництво опалювальної установки

4. Технічні і технологічні дані: теплова потужність установки 300 кВт

5. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: зменшення витрат енергоносіїв.

6. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних — не потрібно (в межах існуючого земельного відводу)

сировинних — не потрібно, місцеві будівельні матеріали

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) — не потрібно

водних — в період проведення будівельних робіт — привізна вода

трудових — підрядна організація — в період будівництва

7. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації) — транспорт підрядника

8. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами відсутні

9. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами не потрібні

10. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат – відсутні

повітря — валові викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в період проведення будівельних робіт – 2,056 т/рік; в період експлуатації котельні – 4,425 т/рік.

вода — відсутні

почва — відсутні

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти — відсутні

навколишнє соціальне середовище (населення) — ризик відсутній

навколишнє техногенне середовище – на рівні існуючого

11. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення в період експлуатації – 0,05т/рік; будівельні відходи – 6,048т; побутові відходи за існуючим договором вивозяться на полігон ТПВ.

12. Обсяг виконання ОВНС в повному обсязі

13.Участь громадськості — інформування шляхом розміщення в засобах масової інформаціі Заяви про екологічні наслідки. З проектною документацією можна ознайомитися в ОКСі Степанівської Першої сільради з 8.00 до 17.00 в робочі дні протягом 30 календарних днів з моменту опублікування Заяви про наміри. Адреса для подання пропозицій: приймальня Степанівського поствиконкому.

Добавить комментарий